Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Předmět

Poznámka

Kopírování

A4 - jednostranně, černobíle

 3,00 Kč

Kopírování

A4 - oboustranně, černobíle

 5,00 Kč

Tisk na tiskárnách PC

A4 - černobíle

 3,00 Kč

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

Telekomunikační poplatky

 

Dle platných tarifů

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů PO

 

Bezplatně

Úhrady jsou vybírány v kanceláři PO.

Za správný výběr Kč dle sazebníků zodpovídá zástupce ředitelky – účetní (dále jen účetní) nebo ředitelka PO.

Účetní nebo ředitelka PO je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů.

V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené

náklady.

Úhrada nákladů je příjmem PO v hospodářské činnosti.