Telefonní kontakt

Kancelář ŠJ:

tel.: 558 358 095, 604 127 628

Ředitelství ŠJ:

tel.: 558 329 707, 739 435 415