Závazná objednávka stravování pro dospělé strávníky

Informace o strávníkovi
Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
Doprava Ano   Ne
Telefon
E-mail*
Úhrada stravného Převodem na sběrný účet Školní jídelny č.: 0101047641/0800 potvrzený SOUHLAS S INKASEM z Vašeho účtu číslo:

Úhrada stravného poštovní složenky - na pokladně České pošty nebo na pokladně ŠJ Lesní 190 (včetně manipulačního poplatku 26,00Kč)
Fakturační údaje
Název firmy
Adresa
DIČ

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, oznámit každou změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny (výdejny) zveřejněný na vývěskách v objektu školní jídelny a výdejny.

Dále souhlasím, že výše uvedené údaje budou použity do matriky ŠJ dle §2 vyhl.č. 364/2005, o vedení dokumentace, a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem byl řádně seznámen s podmínkami stravování = Všeobecné informace pro strávníky a platný ceník stravného.

Odesláním stvrzuji souhlas s výše uvedeným a se všeobecnými informacemi pro strávníky.

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a sedm