Tradice masopustu....fašanku....

Img_0530Období od Tří králů do úterý, které předchází Popeleční středě zvané Škaredé (letos středa připadá na 1.3.2017) je doba, která je spojována s veselím, radovánkami a hodováním.

Masopustní úterý bylo dnem presentace původních rozmanitých masek. Čím více podivnější masky, tím více budily pozornost přihlížejících. Průvod masek vždy doprovázela místní skupina hudebníků.

Popeleční středa byla spojována s "pochováním basy". Z valašska je známá píseň: "Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta, masopust se krátí, víc se nenavrátí"....

Od Popeleční středy začíná období "půstu" až do Velikonoc.... Toto období je spojeno s půstem, očistou těla a očekáváním jara....

Pranostika praví: "Kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží"

S přáním pěkného žití v době masopustu i půstu přejí

Lancová Danuše

a kolektiv zaměstnanců ŠJ