Informace před začátkem nového školního roku...

I když jsou prázdniny ještě v plném proudu, mnozí rodiče již mají zájem o informace ohledně stravování v novém školním roce.

Žáky ZŠ přivítáme u oběda na jídelnách v úterý od 5. 9. 2017...  smile

Některé děti z MŠ Bezručova a PMŠ Školní, zahájí stravování v novém školním roce 2017 - 18, na jídelnách ŠJ, od pátku 1. 9. 2017...  smile

Rodiče dětí z MŠ a noví žáci ZŠ, budou mít možnost si vyřídit přihlášku na stravování, uhradit kauci 400,- Kč, zakoupit si čip a zajistit si bližší informace ohledně stravování na ŠJ Jablunkov, Lesní 190    smile

od středy 23. 8. 2017,

v době od 6:30  - 14:00hod

v kanceláři ŠJ na ul. Lesní 190

Nové přihlášky ke stravování, Vnitřní předpis ŠJ a ceník strávného platné od 1. 9. 2017, budou zveřejněny dne 21.8.2017 na těchto stránkách...   smile

Provoz kuchyně na Lesní 190 a na  výdejně Školní 438 (PZŠ) bude nepřetržitě trvat celé prázdniny, s výjimkou:

úterý 29. 8. 2017 - školení zaměstnanců

Za celý kolektiv zaměstnanců ŠJ přeje pohodové prázdninové dny...

Lancová Danuše