Povinně zveřejňované informace

Informace o subjektu

1. Úplný a oficiální název organizace

Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190

Příspěvková organizace

ul. Lesní 190

739 91 Jablunkov

2. Důvod a způsob založení

Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 s právní subjektivitou byla zřízena ke dni 1.1.2003.

3. Organizační struktura

Organizační struktura ke stažení ZDE

4. Kontaktní spojení

Ředitelství

 • Adresa: Lesní 190, Jablunkov
 • Email: sj.jablunkov@seznam.cz
 • Telefon: 558 329 707, 739 435 415

ŠJ Lesní 190 – ČZŠ

 • Adresa: Lesní 190, Jablunkov
 • Email: stravne.jablunkov@seznam.cz
 • Telefon: 558 358 095, 604 127 628

Odloučené pracoviště – výdejna Školní 438

 • Adresa: Školní 438, Jablunkov
 • Email: –
 • Telefon: 737 644 643

5. Bankovní spojení

Číslo účtu:

– běžný účet:                                             1687232389/0800

– inkaso stravné = sběrný účet:            0101047641/0800

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

IČO:    70640068

DIČ:    CZ70640068

7. Rozpočet organizace

Rozpočet na vyžádání u ředitelky ŠJ.

8. Místo a způsob, jak získat informace

Informace lze získat:

 • osobně u ředitelky organizace
 • telefonicky dotazem
 • podáním žádosti prostřednictvím emailové adresy sj.jablunkov@seznam.cz

9. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

Písemné žádosti, stížnosti nebo jiný podnět lze podat osobně v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školní jídelny, nebo prostřednictvím pošty nebo na emailovou adresu: sj.jablunkov@seznam.cz. Ředitelka organizace vyhotoví rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.

10. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitelky organizace lze podat písemně ve stanovené lhůtě prostřednictvím organizace.

11. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

Zákony:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

12. Výroční zprávy o poskytnutí informací

Výroční zprávy ke stažení ZDE